Jaarlijks organiseert de activiteitencommissie van de Kring een ledendag voor alle leden van de 3 afdelingen.

                                                  

 KBO Kring gemeente Valkenswaard  

Voor 2020 stond de ledendag gepland voor 29 oktober. Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus is besloten deze niet door te laten gaan.

Verslag ledendag 2019

Verslag ledendag 2018