Jaarlijks organiseert de activiteitencommissie van de Kring een ledendag voor alle leden van de 3 afdelingen.

                                                  

 KBO Kring gemeente Valkenswaard  

De ledendagen 2020 en 2021 zijn vanwege Corona niet doorgegaan.

Ledendag 2022 staat gepland voor 27 oktober. 

Verslag ledendag 2019

Verslag ledendag 2018