KRINGRAAD

 

De Kringraad van KBO Kring gemeente Valkenswaard bestaat uit afgevaardigden die door de besturen van de 3 afdelingen ( Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard) zijn aangesteld.

Het streven is dat in ieder geval de bestuursleden van de afdelingen zitting hebben in de Kringraad.

De Kringraad is het beleidsbepalend orgaan; het Kringbestuur is uitvoerend.

 

De Kringraad vergadert minimaal 3x per jaar.

1x de jaarvergadering en 2x ter voorbereiding op het regionaal beraad en de Algemene Ledenvergadering van KBO-Brabant.