ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

De leden van de afdelingen kunnen gebruik maken van ondersteuning door

clientondersteuner, ouderenadviseur, belastinginvuldienst en thuisadministratie.

Kijk voor de namen en gegevens op de afdelings tab.

 

Het Kringbestuur komt 2x per jaar met de ondersteuners bij elkaar om gegevens uit te wisselen.

 

Clientondersteuner

 

Ouderenadviseurs

 

Belastinginvuldiensten

 

Thuisadministrateurs

 

 

Via het SeniorenBelang Valkenswaard is een groep Clientondersteuning opgesteld.

Deze mensen kunnen u helpen bij Wmo vragen en “keukentafelgesprekken”.