Er worden regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Zodra er een datum bekend is zullen wij deze publiceren middels deze website en de nieuwsbrieven van de afdelingen.