6 november 2022

Wijziging zorgverzekering 2023

Wijziging zorgverzekeringen 2023

Ieder jaar worden er vanuit de overheid veranderingen aangebracht in de zorgverzekering. Hieronder de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Na 12 november alle premiestijgingen bekend
Op dit moment van schrijven heeft slechts één zorgverzekeraar de premie van de basisverzekering bekend gemaakt en dat is zorgverzekeraar DSW. Zij zijn ieder jaar de eerste en de premiestijging van € 9,75 per maand, die zij in september al publiceerden, geeft een indicatie voor premiestijging van de andere zorgverzekeraars. Uiterlijk 12 november moet de polis van uw huidige verzekeraar met de nieuwe tarieven in uw mailbox komen of op uw deurmat vallen.

De wijzigingen op een rij

  1. Houd rekening met een premiestijging van € 120,- per jaar. De zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen neemt ook toe.
  2. Zorgverzekeraars mogen werkgevers- en ledencollectiviteiten geen premiekorting meer geven op de basisverzekering. Op de aanvullende verzekeringen mag nog wel korting gegeven worden. Ook mogen in de aanvullende verzekeringen extra voordelen, zoals teruggave van de jaarlijkse contributie van een vereniging, afgesproken worden.
  3. Het eigen risico (voor zorg uit de basisverzekering) blijft hetzelfde in 2023:
    € 385,-
  4. In de basiszorgverzekering zijn de volgende wijzigingen aangebracht. De vergoeding van hoge dosering vitamine D komt te vervallen. De zorg als gevolg van langdurige klachten bij herstel van het coronavirus wordt verlengd. Er gaat kritischer gekeken worden naar welke zorg zinnig is en welke niet.

Uw contributie vergoed bij aanvullende verzekering VGZ of CZ
Bent u via de collectiviteit van KBO-Brabant verzekerd bij een van de partnerorganisaties van KBO-Brabant: VGZ, CZ of Zilveren Kruis? Zij geven een korting op de aanvullende verzekering. VGZ en CZ vergoeden bovendien jaarlijks het lidmaatschap van onze vereniging als u een aanvullende verzekering via KBO-Brabant afsluit. Op de website van KBO-Brabant staat hoe u die teruggave kunt regelen (https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/). U hebt in ieder geval nodig: uw KBO-lidmaatschapsnummer (staat op uw ledenpas) en uw klantnummer bij VGZ of CZ. Bent u niet bij een van deze twee verzekerd en was u toch al van plan om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Denk dan eens aan een van deze twee!

Helpdesk actief vanaf maandag 14 november

Wilt u meer informatie over de voordelen van de (collectieve) zorgverzekeringen bij VGZ, CZ of Zilveren Kruis via onze koepelorganisatie KBO-Brabant? Bel met de helpdesk zorgverzekeringen op 073 – 303 64 49 tussen 9.00 – 12.00 uur. Vanaf 14 november is deze helpdesk actief.