28 november 2020

Nieuwe tarieven ziektekosten verz

Nieuwe tarieven voor de collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente Valkenswaard heeft voor 2021 CZ en VGZ een contract afgesloten voor een collectieve ziektekostenverzekering. Om hieraan deel te kunnen nemen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Ingeschreven staan als inwoner van Valkenswaard
  2. Een inkomen hebben tot 130% van de bijstandnorm

De collectieve ziektekostenverzekering is aan te vragen bij de gemeente Valkenswaard.

Voor 2021 heeft de gemeente gekozen voor een andere manier om de collectieve bijdrage van de gemeente per verzekering te berekenen. Voor iedere verzekering geldt nu dat de gemeente Valkenswaard 14% van de maandelijkse premie betaalt.

Onderstaand een overzicht van de premie van 2020 en de premie van 2021.

Pakket Premie 2021 Bijdrage gemeente kosten 2020 deelnemer   kosten deelnemer 2021
CZ start + WMO/WLZ € 156,03 € 21,84 129,95 bijdrage gemeente   21,84
kosten deelnemers  2021 € 134,19
(verschil  4,24)
CZ Extra + WMO/WLZ € 174,49 € 24,43 144,21 bijdrage gemeente   24,43
kosten  deelnemers 2021 € 150,06
(verschil     5,85)
CZ uitgebreid + WMO – WLZ* € 218,34 € 30,57 €138,30 bijdrage gemeente  30,57
kosten deelnemers 2021 € 187,77
( verschil   17,29)

*Inclusief vooruitbetalen eigen risico = € 32,08

CZ uitgebreid:

Het eigen risico in de poliskosten wordt niet meegenomen bij de berekening van de procentuele bijdrage.

In 2021 heeft de gemeente ook een contract afgesloten met VGZ met de pakketten:

VGZ compact

 

€ 142,29 € 19,92 € 122,37

VGZ compleet + WMO module

 

€ 166,30 € 23,28 € 143,02
VGZ compleet eigen risico** € 196,30 € 27,48 € 168,82

** inclusief verzekering eigen risico =  € 30,00

De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor 2021 is: € 100,00

 

PREMIEVERHOGING:

In 2021 zullen de maandelijkse premies van de collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente worden verhoogd.

Met name de CZ uitgebreid + WMO/WLZ zal sterk in premie stijgen. Bij geen reactie worden de verzekering automatisch verlengd.

Vragen:

Neem contact op met de gemeente Valkenswaard.